Inwestowanie pieniędzy

Jesteśmy profesjonalną firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów, obecnie również pośredniczymy w przekazywaniu informacji dotyczących inwestowania pieniędzy. Jednym ze sposobów bezpiecznego lokowania swoich finansów są obligacje.
Obligacje zaliczane są do papierów wartościowych o charakterze dłużnym. Mogą być one emitowane zarówno przez instytucje państwowe jak i prywatne przedsiębiorstwa. Stwierdzają zaciągniecie długu przez emitenta u nabywców obligacji. Podmiot emitujący zobowiązany jest do periodycznego wypłacania oprocentowania posiadaczom papierów dłużnych oraz zwrotu wartości nominalnej w przypadku terminu wykupu. Inwestowanie w obligacje zaliczane jest do bezpiecznych form lokowania swoich środków.
Wysokość oprocentowania jest odwrotnie proporcjonalna do wiarygodności kredytowej emitenta. Ponadto, jest współmierna do ryzyka, czyli w praktyce jest niska. Co za tym idzie, za najbardziej zaufanych emitentów uważa się rządy, najbardziej rozwiniętych gospodarczo, państw. Wiarygodności oraz ryzyko oceniane są przez instytucje finansowe.
Kolejną metodą skutecznego inwestowania swoich środków są fundusze inwestycyjne. W ich przypadku największe znaczenie mają instrumenty finansowe w które będą inwestowane środki. Wybór odpowiednich instrumentów wpływa na potencjalny zysk oraz ryzyko. Ze względu na zawartość portfela, fundusze dzielone są na 4 grupy: pieniężne, akcje, dłużne, mieszane. Kolejnym ważnym elementem jest forma uczestnictwa, tutaj fundusze dzielimy na Otwarte Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte oraz Specjalistyczne, otwarte fundusze inwestycyjne. Gorąco zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera celem otrzymywania na bieżąco informacji o atrakcyjnych ofertach.

Inwestycja w obligacje