Obligacje korporacyjne – oferty niepubliczne

Pierwszy ogólnopolski informacyjny serwis brokerski poświęcony wyłącznie niepublicznym ofertom

Zapisz się do newslettera, a otrzymasz dostęp do atrakcyjnych ofert niepublicznych!

Co trzeba koniecznie wiedzieć ?

  • obligacje  może wyemitować każda osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą (art. 2 ustawy o obligacjach)
  • obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zobowiązanym do spełnienia wszystkich świadczeń określonych w warunkach emisji (art. 4 ustawy o obligacjach)
  • obligacje mogą być oprocentowane w wysokości wielokrotnie przewyższającej wszystkie inne alternatywne sposoby lokowania kapitału (art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o obligacjach – brak ograniczeń co do wielkości oprocentowania)
  • emitent obligacji może ustanowić zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji w wysokości wielokrotnie przewyższającej tą wierzytelność (art. 6, ust. 1 pkt. 7 i art. 6 ust. 2 pkt. 5 ustawy o obligacjach)
  • spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne, art. 19 ustawy o obligacjach)

A jak jest w rzeczywistości?

Przekonasz się dopiero po zapisaniu się do naszej poniższej bazy, gdyż nie wolno udostępniać 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi informacji w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia tych papierów wartościowych, które nie są i nie będą przedmiotem oferty publicznej (art. 99 ustawy o ofercie publicznej)

 

Aby mieć pełną wiedze o ofertach obsługiwanych przez nasz serwis należy wpisać swój adres e-mail do poniższego formularza i kliknąć znajdujący się obok przycisk WYŚLIJ.Twój adres e-mail nie będzie wykorzystywany do wysyłania spamu, reklam czy innych wiadomości o treści niezwiązanej z obligacjami korporacyjnymi.

Od tej chwili, jako potencjalny klient naszej firmy, jesteś z wyprzedzeniem informowany e-mailem o każdej emisji obsługiwanej przez podmiot, z którym mamy podpisaną umowę. Jest to tzw. informacja marketingowa i nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Jeżeli na tym etapie masz jakiekolwiek pytania – jesteśmy do dyspozycji.

Ideą przewodnią naszego serwisu informacyjnego jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym korzystnym lokowaniem i inwestowaniem oszczędności łatwego i wygodnego dostępu do informacji w jednym miejscu, bez konieczności czasochłonnego wyszukiwania informacji. Ponadto, poprzez poszerzenie bazy inwestorów, serwis przyczyni się do rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, docelowo dzięki łatwiejszemu przepływowi kapitału od osób fizycznych do przedsiębiorców przełoży się na rozwój gospodarczy kraju.

Biuro-bligacje

Procedura nabycia

Jeżeli jesteś poważnie zainteresowany nabyciem obligacji, o emisji których zostałeś powiadomiony, zwracasz się do nas o komplet dokumentów związanych z niepubliczną ofertą wraz z imienną propozycją nabycia. Oczywiście odpowiadamy na każde pytanie i wyjaśniamy wszystkie kwestie związane z warunkami emisji. Ponieważ liczba osób fizycznych i prawnych, do których można taką propozycję wysłać jest ograniczona prawem do 149, w naszym najgłębszym interesie jest żeby trafiły one do faktycznie zainteresowanych. Na tym etapie, po otrzymaniu propozycji, można oczywiście z niej nie skorzystać i wtedy kurczy się automatycznie liczba tych, którzy emisję obejmą. Nikt nie będzie więc do Państwa dzwonił namolnie namawiając do zakupu.

Wypełniasz formularz nabycia obligacji i przesyłasz go nam w ustalony wspólnie sposób (listem poleconym, e-mailem). Wpłacasz na podane konto, potwierdzając w ten sposób objęcie zadeklarowanej liczby obligacji. Czekasz na wynik emisji, świadomy, że są trzy możliwości:

  1. emisja nie doszła do skutku ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych nabyciem. Pieniądze są w takim przypadku natychmiast zwracane.
  2. emisja doszła do skutku bez redukcji zapisów. W takiej sytuacji jesteś posiadaczem takiej ilosci obligacji na jaką się zapisałeś i jaką opłaciłeś.
  3. emisja doszła do skutku z redukcją zapisów. W takiej sytuacji każdy z inwestorów zostaje posiadaczem takiej ilości obligacji na jakie się zapisał zminusowanej o procent redukcji. Pozostała kwota pieniędzy zostaje natychmiast zwrócona.

 

emisja

 

 

Rynek obligacji korporacyjnych = 65 mld zł

Nowy hit oszczędnościowy: obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne dla Klienta indywidualnego